Dzieje IT
Historia jest bardziej pogmatwana niż się to powszechnie wydaje.
Dzieje IT